Návrh stavby pro krby v lokalitě Vysočina

Stavba krbu je vždy unikátní a neopakovatelná. Požadavky klienta je třeba odborně posoudit a doporučit nejlepší řešení pro krb z hlediska jeho umístění, obestavby, napojení krbové vložky na komín, určit jaký má mít krb resp. krbová vložka výkon, výhřevnost či jaká bude akumulace. Stavba krbu je velmi odborná práce, kterou lze svěřit do rukou odborníka, kamnáře. Pokud by stavba krbu byla v rozporu se stanoveným postupem pro krby, výsledkem by byla horší účinnost topení, zakuřování skla, okolní omítky nebo dokonce nebezpečí požáru. Stav a revizi komína a komínové vložky posuzuje kominík, ne kamnář.

Jak na správně zvolený výkon

platí to také pro krby v oblasti Vysočina

Návrh krbu představuje jednak vhodné umístění, tvar, materiál a design ale hlavně správně zvolený výkon. Poddimenzovaná konstrukce (s nedostačujícím výkonem) se přetápí, dochází k silnému a dlouhodobému tepelnému zatěžování celého krbu a zkracuje se výrazně životnost konstrukce. A naopak krb či krbová kamna s větším výkonem, než je potřeba, se zase provozují se stále tlumeným přívodem vzduchu, špiní se skla (nefunguje oplach skel), dochází k dehtování nebo se v místnostech přetápí, což není ideální pro pohodu obyvatel.

Také je třeba zohlednit prostory, do kterých plánujeme krb umístit. Jiný výkon budeme požadovat pro byty a objekty trvale obývané, kde hlavním zdrojem tepla je např.ústřední topení a jiný výkon budeme požadovat do bytů a objektů přechodně obývaných, kde potřebujeme nárazové a rychle zvýšení teploty.

V případě trvale obývaných místností se pak držíme nízkých hodnot vypočteného výkonu a naopak u rekreačních objektů, jako jsou chaty a chalupy, se držíme horní hranice, případně navýšíme výkon o 30-50%. Navýšení výkonu je nutné hlavně z důvodu potřeby velkého výkonu při vytápění vymrzlého objektu. V objektech, kde se bude topit kamny nebo krbem stále, se držíme střední hodnoty vypočteného výkonu.

Výkon pro krby vybírané do lokality Vysočina

Pro správný výpočet potřebného výkonu  potřebujeme vědět:
– objem místností v m3, které budou vytápěny
– stav izolace domu – tepelnou ztrátu:

                                                – špatně izolovaný dům …………………………………………………… 50W/hod/m3
                                                – středně izolovaný dům ………………………………………………….. 35W/hod/m3
                                                – dobře izolovaný nebo nízkoenergetický dům…….……… 23W/hod/m3
                                                – chalupy a rekreační objekty………………………………………………80W/hod/m3
– způsob využívání a četnost topení (co je důležité při přesnějším výpočtu ) 

– umístění domu (klimatické pásmo) – rozhoduje o množství studených dní a délce topné sezony. Čím chladnější pásmo, tím větší potřebný výkon.  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ZJEDNODUŠENÝ VÝPOČET VÝKONU:

Součet objemů místností v m3     X     tepelná ztráta  =  výkon ve W
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
   

Příklad: místnost 1 :  5m x 5m x 2,8m (světlá výška místnosti)=70 m3
              místnost 2 :   5m x 5,5m x 2,8m = 77m3
            – špatně izolovaný dům  = 50 W/hod/m3

Výpočet:   (70 + 77) x 50 W/hod = 7350 W/hod = 7,35 kW 

Pro tento objekt budou ideální kamna nebo krbová vložka s optimálním výkonem 6 – 8 kW  nebo v rozmezí výkonu 3 – 10 kW. Maximální výkon by neměl přesáhnout 11 kW !!!

Nejdůležitější činitel při výběru krbové vložky je komín. Pokud bude krbová vložka napojena kouřovodem na nevhodný komín, je funkce velmi omezena, dochází k zakuřování skla, krbová vložka kouří, dehtuje a její výkon není v souladu s výkonem udávaným výrobcem. Takto nainstalovaná krbová vložka nemůže být se zárukou. Pokud je komín nevyhovující, je často vhodné uvažovat o stavbě jiného komína nebo instalaci kovového třínožkového komínového systému. Teplovzdušný rozvod s krbovou mřížkou pouze do místnosti s krbem nebo přes zeď do vedlejší místnosti, nepotřebuje krbový ventilátor. Krbový ventilátor lze ale i tomto případě samozřejmě použít. Pokud je však pro teplovzdušné rozvody realizované vodorovně do vzdálenosti delší než 1,5 až 2 metry použité např. čtyřhranné potrubí, je krbový ventilátor ve většině případů nutností.

Možné je použít tlačný ventilátor nebo odsávací krbový ventilátor. Vhodnost použití toho či onoho typu ventilátoru je třeba posoudit individuálně v závislosti na parametrech stavby. Krbový ventilátor je při provozu samozřejmě slyšet, proto doporučujeme mikroprocesorový regulátor otáček, která umožňuje snížit otáčky i hlučnost ventilátoru na přijatelnou mez.

Rozhodujícím kritériem pro stavbu krbu je ekonomika a stavební podmínky.

Dnešní krbová kamna jsou  přirozené a logické pokračování tradice. Krb v posledních letech přestává být takzvaným nadstandardem nebo luxusem. Proniká stále více do našich domácností jako druhý alternativní zdroj tepla nebo alespoň jako vhodný doplněk hal (např. krby bez komínů) a obývacích pokojů, kde vytváří tu pravou atmosféru domova.

Při výrobě krbové obestavby je velice důležitá volba kamene. Jednotlivé druhy se od sebe liší nejen vzhledem a fyzikálními vlastnostmi, ale i použitím. Nejčastěji se používají různé druhy pískovce, vápence, mramoru a žuly (travertin). Výběr kamene by se měl v první řadě podřídit celkovému řešení interiéru, jehož součástí krb bude. Materiály, jako jsou žula a mramor, jsou cenově náročnější, ale jejich barevná škála je širší a často se využívají i jako doplňky k pískovcovým komponentům.

#tag #krb #krby #palivové dřevo #krbová kamna #novinky #najdi slevu #levně #krby levně #start dance #naše krby #vánoční dekorace #koš na dřevo u krbu #jarní prázdniny 2019 #chatař a chalupář #dárky pro muže #dárky pro ženy #vánoční dárky #prostřeno #kaufland leták na příští týden #billa #penny leták # tesco leták #lidl leták #billa leták #Krby Vysočina #krby vysocina #Vysocina #Vysočina